top of page

      Garešnica

                Dobro došli na naše stranice ! 
 
  Vaš čuvar prirode i okoliša

O NAMA


          Tvrtka "Sirovina promet" d.o.o.  započela je s radom sredinom 1994. godine. Svoju temeljnu djelatnost a to je sakupljanje, privremeno skladištenje, razvrstavanje, preobrada - kondicioniranje i obrada mehaničkim postupcima metalnog otpada i posebnih kategorija neopasnog otpada ( željeza , špene, lima, papira, plastike, obojenih metala, auto-guma, ambalaže) obavlja na lokaciji  koja  je smještena na izlazu iz Garešnice, neposredno uz magistralnu cestu prema Kutini . Na lokaciji je izvedena sva potrebna infrastruktura  potrebna za manipulaciju s otpadom. Ukupna površina lokacije je cca. 25 000 m2, a za potrebe obavljanja djelatnosti tvrtke se koristi cca. 6000 m2 prostora koji je cijeli ograđen. Osim ove djelatnosti, tvrtka se bavi i prodajom robe iz asortimana crne metalurgije ( cijevi, limovi, profili idr.), sakupljanjem i privremenim skladištenjem dijela opasnog otpada (otpadna ulja, zauljene krpe, filteri, akumulatori, ambalaža od herbicida) te prodajom plinova tvrtke  „Messer Croatia plin“ d.o.o., Zaprešić.  Klijentima je na usluzi ekipa od 8 djelatnika s dugogodišnjim iskustvom i stručno ospobljenih za sortiranje, obradu i transport sekundardnih sirovina.

Sirovina promet                                                                                                                                                                                                                                                                Vaš čuvar prirode i okoliša otpadno željezo

bottom of page